DAN NILSSON TAK AB

För oss är varje tak unikt. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi hittar den taklösning som är bäst för just dig. Vi anlitas ofta som underentreprenör vid olika byggprojekt och har lång erfarenhet från takläggning i papp, PVC och EPDM. Vi utför även membranisoleringar för t. ex. innergårdar och parkeringshus.

VÄLKOMMEN TILL DAN NILSSON TAK

Dan Nilsson Tak AB är en ledande aktör på den sydsvenska marknaden. Med huvudkontor i Åhus och lokalkontor i Karlshamn, Växjö och Malmö har vi ett optimalt geografiskt läge för en hög närvaro inom vårt arbetsområde. Vi erbjuder flexibla och hållbara lösningar till bygg- och fastighetsbolag, industrier, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi har alla de resurser som krävs för att möta kundernas höga krav. På företaget arbetar tjugofem takläggare och tre arbetsledare med lång erfarenhet och gedigen produktkunskap. Vi arbetar med kända materialleverantörer och ingår i Tätskiktsgarantier AB. Dessutom är vi med i Sveriges byggindustrier. Det innebär att vi ger våra kunder högklassig service, bra garantier och fördelaktiga priser. När det gäller miljö och kvalitet arbetar vi i enlighet med ISO-standarder. Vi har helt enkelt det som krävs för säkra tak. I alla lägen.

På Taket Igen
Takingress

SÄKRA TAK I ALLA VÄDER

För oss är varje tak unikt. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi hittar den taklösning som är bäst för just dig. Vi anlitas ofta som underentreprenör vid olika byggprojekt och har lång erfarenhet från takläggning i papp, PVC och EPDM. Vi utför även membranisoleringar för t. ex. innergårdar och parkeringshus. Vi använder tätskikt från Mataki och isolering från Rock wool. Tillsammans med vår kunskap innebär detta lösningar som håller.

Vi erbjuder:

  • PVC
  • Tilläggsisolering
  • Pappläggning
  • Isolering
  • Tätskikt
  • Membranisolering
  • EPDM
Montörer2

Absolut Höglager Åhus

Absoluts produktions och lageranläggning i Åhus med höglager.

UnoTech FR
Takstorlek: 5800 kvm
Monterades: 2018

Segevång Malmö

Flerbostadshus på Segevång i Malmö.

UnoTech FR
Takstorlek: 12500 kvm
Monterades: 2019

Högevallsbadet Lund

Högevallsbadet i Lund fick inte bara ett nytt tak utan ett helt klimatskal utvändigt och invändigt med inbyggda tätskikt av Trema 5

UnoTech FR
Takstorlek: 5500 kvm
Monterades: 2020

VÅRA MONTÖRER

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Vi sysselsätter idag tjugofem yrkesskickliga takmontörer med hög kompetens och lång erfarenhet. Emellanåt tar vi också in lärlingar som vi lär upp från grunden. På Dan Nilsson Tak strävar vi efter att kompetensen och hantverksskickligheten i företaget ska hålla högsta nivå. Även i framtiden. Därför satsar vi på personalkompetensen.

Som takmontör kommer man aldrig undan; värme, blåst, regn eller snö – jobbet ska utföras på utsatt tid. Samtliga våra montörer känner en stor yrkesstolthet och ställer upp i ur och skur för att vi ska få nöjda kunder. Våra kompetenta projektledare har en viktig roll i den dagliga verksamheten. De har en nära kontakt med beställare, leverantörer och takmontörerna. De ser också till att arbetet sker enligt överenskommelse.

Våra Montörer 2

Garantier & Trygghetspaket

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vad omfattar trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Trygghetspaketet, som är ett av marknadens mest omfattande, ersätter såväl skador i material som följdskador och entreprenörens arbete. Trygghetspaketet lämnas endast av auktoriserade takentreprenörer som följer de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger dig och en eventuell framtida köpare trygghet vid försäljning av fastigheten.

Hur är det möjligt?

AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat. Såväl material som installation av tätskikten har följts upp sedan starten 1984. Genom kontinuerlig utbildning informeras de auktoriserade takentreprenörerna om uppdateringar av de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. På så vis har de över tid minskat de vanligaste riskerna för skador och fel till dagens skadenivå på endast ett par promille.

Varför behöver jag trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten, som exempelvis ett läckande tak, ersätts vare sig av hem- eller fastighetsförsäkringen. AB Tätskiktsgarantier i Norden har därför, i samarbete med ledande tillverkare av tätskikt i Sverige, tagit fram detta trygghetspaket för fastighetsägare. Trygghetspaketet, TÄTSKIKTSGARANTIER™, utfärdas i form av en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden som också är den neutrala part som sköter om anmälning av skada och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Tg Bild Hörby
Dan Nilsson2 (1)

Dan Nilsson

070-577 15 94

dan@dannilssontak.se
Ingemar Andersson2 (1)

Ingemar Andersson

070-945 70 81

ingemar@dannilssontak.se
Jan Inge Persson2 (1)

Jan-Inge Persson

076-871 66 66

jap@dannilssontak.se
Ola Branshöj Uddenäs2 (1)

Ola Branshöj Uddenäs

073-030 21 17

ola@dannilssontak.se

Kontakta oss

Kontaktingressbild